การเป็นนายจ้างที่ดีที่สุด

ความผูกพันของพนักงาน หรือแนวคิดที่แสดงถึงความพึงพอใจและการมีส่วนร่วมของพนักงาน คือกุญแจสำคัญของการทำงานของบริษัทในปัจจุบันและอนาคต : โซเด็กซ์โซ่ตระหนักดีว่าพนักงานที่รู้สึก "ผูกพัน" กับบริษัทสามารถนำเสนอบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเรา

img_corpresp_homepage_employer_training-career-bestemployer

แบบสำรวจความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
ทุกสองปีบริษัทจะจัดทำแบบสำรวจทั่วโลกเพื่อตรวจสอบระดับความผูกพันของพนักงาน พร้อมทั้งระบุและคว้าโอกาสในการก้าวหน้า ในปี เมษายน 2557 บริษัทได้ทำการสำรวจความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานระดับนานาชาติครั้งที่ 4 โดยมีพนักงานเข้าร่วมจำนวน 130,000 คนใน 60 ประเทศ

  • อัตราการตอบสนองคิดเป็นร้อยละ 68

  • ร้อยละ 86 ของพนักงานรู้สึกว่าโซเด็กซ์โซ่คือนายจ้างที่ดีกว่าบริษัทคู่แข่ง

ติดต่อเรา

โปรดส่งคำถาม และความคิดเห็นหรือการขอข้อมูลมาที่