Corporate Services

คนเราย่อมทำงานได้ดีขึ้นเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสม โซเด็กซ์โซ่ได้ออกแบบ บริหาร และนำเสนอโซลูชั่นธุรกิจสำหรับลูกค้าเพื่อปรับปรุงชีวิตประจำวันในที่ทำงาน เพื่อให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

ติดต่อเรา

โปรดส่งคำถาม และความคิดเห็นหรือการขอข้อมูลมาที่

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

โซเด็กโซ่เชื่อว่าคุณภาพชีวิตเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการทำงานส่วนบุคคลและส่วนรวม ซึ่งยังไม่ได้รับความสนใจมากนัก พบกับบทความ กรณีศึกษา บทสัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญ และเอกสารต่างๆ เพื่อเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและเทรนด์ใหม่ล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้