รางวัล

โซเด็กซ์โซ่ได้รับรางวัลและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติจากโครงการต่างๆ ของบริษัทด้านทรัพยากรมนุษย์และการปกป้องสิ่งแวดล้อมเป็นประจำ

รางวัลต่างๆ ที่โซเด็กซ์โซ่ได้รับในช่วงปีที่ผ่านมา

โซเด็กซ์โซ่ติดอันดับ 6 จากการจัดลำดับ 50 บริษัทชั้นนำด้านความหลากหลาย ประจำปี 2560 โดย DiversityInc.

อ่านเพิ่มเติม

In 2017, for the tenth consecutive year, Sodexo has been ranked as the top-scoring company in its sector for its excellent sustainability performance.

Read the press release

In 2016, for the 12th straight year, Sodexo was named "Global Sustainability Industry Leader" for its industry sector in the Dow Jones Sustainability Index (DJSI).

Read the press release

In 2016, for the 5th year in a row, Sodexo is among the Fortune World’s Most Admired Companies, ranked 4th in its industry (Diversified Outsourcing Services).

 

เอกสารการจดทะเบียน ปีงบประมาณ 2016